SSH

Client

Maak het jezelf gemakkelijk als je met veel SSH servers met aparte parameters moet inloggen.
Binnen je client home directory maak je de file '.ssh/config' aan.
Hier zet je bijvoorbeeld de volgende regels in:

Host home
Hostname 80.57.109.228
Port 222
User joeri
Localforward 9000 192.168.0.16:3389
Host joerismit.com
Hostname 173.138.82.106
Port 3040
User root

De meeste opties zijn eenvoudig te begrijpen maar ik leg ze toch even uit:
Host Dit is het adres wat je met de client kan gebruiken om te verbinden met: Hostname wat de daadwerkelijke hostname of natuurlijk het IP adres is.
Port is de poort waarop de ssh server draait.
User de username waarmee de verbinding moet worden gemaakt.
Localforward is iets complexer, in het voorbeeld draait er een RDP server in het LAN van de SSH server.
Natuurlijk wil je liever niet een RDP poort aan het internet hangen dus maak je liever een tunnel van de SSH naar de RDP.
Na authenticatie is het mogelijk de RDP client te verbinden op: 'localhost:9000' dit is het client uiteinde van de tunnel.
In dit voorbeeld wordt het volgende ingesteld: 9000 is de localhost poort waarop de client verbind naar 192.168.0.16 poort 3389 welke zich binnen het LAN van de SSH server bevind.
Als je nog meer over deze configuratie wil lezen check dan 'man ssh_config'.